Vysílací studio: 591 001 001
Dopravní linka: 800 100 291
KATEŘINA MARIE TICHÁ - Zničená zem
Playlist
KATEŘINA MARIE TICHÁ
Zničená zem
Právě vysílá:
Hitrádio Orion
Večer

VÝMĚNA MANŽELEK: Ostravská a krakovská ZOO vyměnily lvicím samce kvůli koťatům

VÝMĚNA MANŽELEK: Ostravská a krakovská ZOO vyměnily lvicím samce kvůli koťatům
Datum: 21. 2. 2024
Autor: Michal Merenda

Chov lva indického v zoologických zahradách není jednoduchý. V posledních letech se v rámci chovného programu rodilo jen málo mláďat, navíc jich řada nepřežila. Proto byla přijata opatření, aby se reprodukce zvýšila co nejvíce. V přírodě se tato majestátní kočkovitá šelma vyskytuje pouze na jediné lokalitě v počtu okolo 670 jedinců, takže udržení životaschopné záložní populace v lidské péči je nadmíru důležité. To je i důvod výměny samců mezi Zoo Ostrava a Zoo Krakov, kde se odchovy mláďat také zatím nezdařily.

Aby si lev zvykl na nové prostředí, zůstane dočasně uzavřen Pavilon indických šelem a případně i okolí jeho venkovního výběhu. Veřejnost prosíme o trpělivost. Postupně budeme pavilon zpřístupňovat, ale klid pro zabydlování nového obyvatele je pro nás prioritou, “ vysvětluje inspektor chovu Matěj Vrúbel.

Lev indický v evropských zoologických zahradách
Lev indický (Panthera leo persica) je v Evropě chován v 38 institucích v počtu 116 jedinců. Chov takto ohroženého zvířete je koordinován na evropské úrovni pomocí chovného programu (EAZA ex situ Program, EEP). Koordinátorka, která vede program, vydává doporučení pro přesuny zvířat, spojování apod. Všechna rozhodnutí podléhají schválení komise pro daný druh. Všechna zvířata mají původ jen v několika zakladatelích, kteří do Evropy dorazili na přelomu 80. a 90. let minulého století. V posledních letech čelí chovný program malé četnosti porodů a velké úmrtnosti mláďat. Populace indických lvů v zoologických zahradách rychle stárne a je třeba podniknout opatření, aby nedošlo k jejímu kolapsu. Proto byl v nedávné době aktualizován tzv. Long term management plan (LTMP), který shrnuje cíle programu do dalších let. Jeho hlavním cílem je především navýšení reprodukce lvů na co největší možnou míru. Na základě toho pak proběhlo několik přesunů zvířat. Výsledky opatření již lze vidět, neboť za poslední rok se v Evropě narodilo 26(!) mláďat. Průměr v minulých letech byl 3–4.

Lev indický v Zoo Ostrava

Proto koordinátorka EEP doporučila přesun našeho pětiletého lvího samce k sedmileté lvici do polského Krakova, aby dostal možnost předat své geny dále. Samec byl do Ostravy přivezen jako dvouletý v květnu 2021. Spojen měl být se starší, tehdy třináctiletou lvicí. Lvice však byla vůči mladému samci velmi dominantní, navíc nebylo pravděpodobné, zda by s ohledem na svůj věk ještě vůbec zabřezla. Jakékoliv spojení s mladým samcem je tedy prakticky nemožné. Stará samice však nezůstane v Ostravě sama, z Krakova k ní přicestuje tamní jedenáctiletý samec. Ten by měl být dostatečně dominantní a zkušený. Doufáme, že vyjde jeho spojení s naší samicí a stane se jí sociálním partnerem. Zároveň pomůžeme chovnému programu.