Vysílací studio: 591 001 001
Dopravní linka: 800 100 291
CHINASKI - Zadarmo
Playlist
CHINASKI
Zadarmo
Právě vysílá:
Olda Gbelec
Odpoledne

Vyberte Moravskoslezská Nej! Hlasujte v Cenách cestovního ruchu!

Vyberte Moravskoslezská Nej! Hlasujte v Cenách cestovního ruchu!
Datum: 2. 2. 2024
Autor: Vladan Hýl


Zvolte vítěze Cen cestovního ruchu destinace Severní Morava za rok 2023!
Nejoblíbenější místo pro koupání a relax u vody?
Ideální místo pro konání kongresových akcí?
Nejpříjemnější lokalita pro venkovskou turistiku?
Na tyto otázky budeme znát brzy odpovědi. Hlasujte v soutěži a rozhodněte, kdo se stane vítězem.

Pátý ročník soutěže Ceny cestovního ruchu destinace Severní Morava ocení výjimečné a kvalitní projekty cestovního ruchu a představí osobnosti, které turismus v regionu svými aktivitami rozvíjí.

Z
a rok 2023 bylo vyhlášeno pět soutěžních kategorií: Osobnost cestovního ruchu, Nejlepší počin cestovního ruchu, Kongresová turistika a eventy, Koupání a relax a Venkovská turistika.
O osobnosti a nejlepším počinu rozhodnou odborníci z cestovního ruchu. Vítěze zbylých tří kategorií určí široká veřejnost.

Jedna osoba může hlasovat ve všech třech kategoriích, avšak vždy pouze jednou, a to z předem určených a odbornou komisí schválených subjektů.

V kategoriích Osobnost a Nejlepší počin cestovního ruchu může hlasovat pouze odborná veřejnost z cestovního ruchu, tedy odborníci pracující v turismu, kteří se orientují v místních poměrech. Tyto subjekty byly interně osloveny pořadatelem s žádostí o spolupráci na této soutěži.

Hlasování probíhá na webových stránkách www.cenycr.cz od 30. 1. 2024 – 20. 2. 2024.

Na průběh soutěže dohlíží odborná komise složena ze zástupců krajského úřadu Moravskoslezského kraje a Moravian-Silesian Tourism.

Ceny cestovního ruchu destinace Severní Morava 2023 pořádá Moravian-Silesian Tourism, destinační společnost Moravskoslezského kraje, ve spolupráci s krajským úřadem Moravskoslezského kraje. Záštitu nad soutěží převzal Jan Krkoška, hejtman Moravskoslezského kraje.