Vysílací studio: 591 001 001
Dopravní linka: 800 100 291
LUKAS GRAHAM - 7 Years
Playlist
LUKAS GRAHAM
7 Years
Právě vysílá:
Kuba Ohnutek
Víkend

Stavíte zahradní domek? Pozor na stavební zákon.

Stavíte zahradní domek? Pozor na stavební zákon.
Datum: 22. 4. 2024
Autor: Martina Bartl

Zahradní domek na nářadí je výborným řešením pro uklizenou a organizovanou zahradu. Zahradní domek má kromě užitných i estetické funkce a Češi jsou v tomto ohledu často velmi vynalézaví. Při jeho založení je však nezbytné dodržet stavební zákon a povinnosti, které z něj plynou, což vám ušetří mnoho problémů.

Prvním krokem při plánování zahradního domku je zjistit, zda je potřeba stavební povolení. Dosud platilo, že pokud zastavěná plocha nepřesáhne 25 m2 a výška zahradního domku je menší než 5 m, nachází se na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci, v takovém případě není nutné stavební povolení, ani ohlášení či následná kolaudace. Je však dodržet také další limity. Například, by domek neměl být určen pro podnikatelskou činnost, nesmí sloužit ke skladování hořlavých látek, musí být v souladu s územním plánem, odstupová vzdálenost od hranic pozemků je nejméně 2 m, na pozemku zůstane zachována výměra alespoň 50 % pro vsak dešťových vod, pozemek na němž je umístěn tvoří souvislý celek s rodinným domem nebo stavbou pro rodinnou rekreaci, není v památkové zóně, rezervaci ani ochranném pásmu památky.

Na danou problematiku jsme se ptali také bývalého prezidentského kandidáta Karla Diviše, který nám k danému řekl: "Pokud plánujete stavět větší zahradní domek, je nezbytné získat stavební povolení. Proces získání povolení zahrnuje podání žádosti na stavební úřad. Ten provede kontrolu plánů a posoudí jejich soulad se stavebními zákony a předpisy. Tento proces může nakonec trvat i mnoho týdnů i měsíců, proto je dobré plánovat dopředu." Nutno říci, že složitost stavebního řízení byla často pod palbou upozorňovali veřejnosti i řada dalších politiků, mezi nimi například předseda zahrádkářského svazu Stanislav Kozlík, ale i již zmiňovaný prezidentský kandidát Karel Diviš.

Aktuální novela stavebního zákona platná od 1.7.2024 rozšiřuje drobnou stavbu na maximum 40 m2, dochází zde ke zvýšení výměry oproti současné drobné stavbě do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky s nejvýše jedním nadzemním podlažím, podsklepení může mít nejvýše 3 m hloubky. Nadále platí, že drobné stavby nevyžadují povolení a kolaudaci.

Pokud máte sousedy, je určitě dobrý nápad s nimi konzultovat umístění domku a minimalizovat možné konflikty.

Při stavbě zahradního domku je důležité dodržovat technické normy. Stavba by měla být stabilní a bezpečná. Používejte kvalitní materiály a postupy, které zajistí dlouhou životnost stavby. Jestliže máte možnost, je dobré se poradit s odborníkem, který vám pomůže s výběrem správných materiálů a provedením stavby. Už při návrhu nezapomeňte, že bude třeba snadno řešit pravidelnou vnitřní i vnější údržbu zahradního domku.