Vysílací studio: 591 001 001
Dopravní linka: 800 100 291
RAG'N'BONE MAN & NOTHING BUT THIEVES - Alone
Playlist
RAG'N'BONE MAN & NOTHING BUT THIEVES
Alone
Právě vysílá:
Hitrádio Orion
Večer

Respirátory v MHD kontrolují SPECIÁLNÍ HLÍDKY

Respirátory v MHD kontrolují SPECIÁLNÍ HLÍDKY

Dopravní podnik Ostrava (DPO) ve spolupráci s Městskou policií Ostrava (MPO) posiluje od tohoto týdne péči o bezpečnost a zdraví cestujících navýšením kontrol zaměřených na opatření týkající se ochrany dýchacích cest.

V rámci dvou podzimních víkendových akcí s asistenty přepravy Dopravního podniku Ostrava strážníci zaznamenali, že mnozí cestující, ať již vědomě či nevědomě, nerespektují platná mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví.

Vzhledem k těmto zjištěním a v návaznosti na nepříznivý vývoj epidemiologické situace v kraji a městě samotném se tak strážníci v prostředcích ostravské MHD zaměřují na používání ochrany dýchacích cest samotnými cestujícími.

Kontroly jsou realizovány v rámci běžného výkonu služby, ale i v rámci kontrolních akcí, na které byly vyčleněny speciální síly a prostředky.

V této souvislosti upozorňujeme občany, že povinnost mít zakryté dýchací cesty respirátorem nebo jiným obdobným prostředkem mimo jiné v prostředcích veřejné dopravy, je stále v platnosti.

Zároveň občany žádáme, aby byli vůči spolucestujícím v prostředcích MHD ohleduplní a používali ochranné prostředky dýchacích cest. Mimo jiné se tak vyhnou i možnému postihu za nedodržení těchto nařízení.

Daniel Morys, předseda představenstva a generální ředitel DPO dodává: „Bezpečnost je pro nás prioritou číslo jedna. Chceme, aby k nám naši cestující cítili důvěru, že děláme maximum proto, aby se při cestování naší tyrkysovou MHD cítili komfortně a v bezpečí. Vzhledem k vývoji epidemiologické situace jsme se rozhodli posílit péči o zdraví všech našich cestujících. Samozřejmě klademe důraz na lidský přístup a ke každému případu nedodržování smluvních přepravních podmínek se snažíme přistupovat individuálně, s cílem vyřešit jej co nejlépe.“