Vysílací studio: 591 001 001
Dopravní linka: 800 100 291
EMINEM & RIHANNA - Love The Way You Lie
Playlist
EMINEM & RIHANNA
Love The Way You Lie
Právě vysílá:
Hitrádio Orion
Večer

Rekordní OSTRAVSKÝ MRAKODRAP bude mít tvar přesypacích hodin, nabídne obrovské rozhledy

Rekordní OSTRAVSKÝ MRAKODRAP bude mít tvar přesypacích hodin, nabídne obrovské rozhledy
Datum: 10. 9. 2021
Autor: Michal Merenda

Zástupci ostravské společnosti RT TORAX a architektonických ateliérů CHYBIK+KRISTOF ARCHITECTS & URBAN DESIGNERS a ANARCHITEKT představí zastupitelům Statutárního města Ostravy nový návrh architektury výškové budovy v centru města v návaznosti na vyhodnocení geologického průzkumu. Nová budova je tvořena jednou dominantně vertikální věží a zvýšenou platformou, která propojí historické jádro města s územím Nové Karoliny.

„Chceme postavit novou dominantu Ostravy. Budovu, která svojí architekturou, kvalitou provedení a technologickou vyspělostí symbolizuje probíhající proměnu města. Je to ambiciózní projekt, který sází na prosperitu Ostravy a celého kraje v příštích desetiletích, “ uvedl partner a zakladatel společnosti RT TORAX Tomáš Häring.

Výšková budova je navržena ve tvaru přesýpacích hodin, v polovině otočených o devadesát stupňů. Spojuje dva tvary orientované ve směru dvou os probíhajících centrem Ostravy, ulicí 28.října a Poděbradovou, která pokračuje ulicí Jantarovou až k Trojhalí. Tyto osy se pravoúhle kříží právě pod Frýdlantskými mosty. Parter budovy bude volně průchozí a bude navazovat na zvýšenou platformu s několika menšími objekty a veřejným prostorem malého náměstí. Platforma výrazně zasáhne do tělesa Frýdlantských mostů a bude zde vedena také cyklistická stezka spojující Porubu s centrem Ostravy.

Nová budova nabídne rezidenční bydlení s výjimečnými výhledy na Ostravu, prostory pro komerční využití, ale zejména také prostor pro veřejné plochy přístupné pro veřejnost.

„Vertikální linie a ostré tvary nové budovy odkazují na architekturu bývalé koksovny a dolů, které se v této lokalitě nacházely. Inspirujeme se průmyslovou minulostí tohoto místa, ostatně při naší práci se vždy snažíme reflektovat prostředí, do kterého navrhujeme. Nová výšková budova vznikne na samém okraji historického centra Ostravy. Nebude zde solitérem, je potřeba ji vnímat v perspektivě blízké budoucnosti. V jejím okolí vyroste v příštích letech celá řada moderních staveb. Kolem Nové Karoliny,

Trojhalí a DOV vzniká nová městská čtvrť a naše výšková budova symbolicky propojí staré město s tím novým, “ okomentoval architektonický návrh jeho spoluautor Michal Krištof.

Společnost RT TORAX získala pozemek ve výběrovém řízení v červnu 2020. Pro přípravu projektu byla sestavena mezinárodní skupina složená z odborných inženýrů, geologů, architektů a specialistů na realitní management. Vedle specializované geologické studie bylo provedeno několik investičních a urbanistických analýz mapujících ekonomickou návratnost projektu, dopady na bezprostřední okolí budovy i celé město Ostrava. Výsledný tvar budovy je výsledkem nesčetného množství modelových studií provedených ateliérem CHYBIK+KRISTOF ARCHITECTS & URBAN DESIGNERS. Připravená projektová dokumentace bude nyní konzultována v rámci pracovní skupiny složené ze zástupců Statutárního města Ostravy a investora. V březnu roku 2021 koupila společnost RT TORAX do svého portfolia budovu Nová Karolina Park stojící v bezprostředním sousedství pozemku pro stavbu nové výškové budovy