Vysílací studio: 591 001 001
Dopravní linka: 800 100 291
LEWIS CAPALDI - Forget Me
Playlist
LEWIS CAPALDI
Forget Me
Právě vysílá:
Hitrádio Orion
Večer

PŘEHLED ZMĚN: CO SE MŮŽE, A CO STÁLE JEŠTĚ NE od 25.5. – Otevření hospod, nákupy důchodců, roušky jen někdě

PŘEHLED ZMĚN: CO SE MŮŽE, A CO STÁLE JEŠTĚ NE od 25.5. – Otevření hospod, nákupy důchodců, roušky jen někdě
Datum: 22. 5. 2020
Autor: Michal Merenda

Co už se může a kdo může otevřít provozy:

 

V omezené formě se otevře první stupeň základních škol. Žáci prvních až pátých tříd se budou moci účastnit školních skupin. Podmínkou bude nejvýše 15 žáků ve skupině (jedno dítě v lavici). Budou se moci konat zotavovací a podobné akce určené pro děti do 15 let věku.

 

Lidé nebudou muset nosit roušky venku, pokud splní podmínku aspoň dvoumetrového odstupu od dalších osob, které s nimi nežijí ve stejné domácnosti.

 

Při respektování zvýšených hygienických opatření se otevřou vnitřní prostory restaurací, hospod, bufetů, kaváren, vinoték a pivoték. Otevřeno ale budou moci mít jen od 06:00 do 23:00 (s výjimkou jídelen pro zaměstnance nebo výdejových okének).

 

Konec omezení se vztahuje také na provoz stravovacích zařízení v nákupních centrech nad 5000 metrů čtverečních. Otevřít budou moci také hotely, kempy a další ubytovací zařízení, a to včetně jejich restaurací a kaváren.

 

Fungovat budou moc dosud nepovolené taxislužby (typu Uber) a živnosti, při kterých je porušována integrita kůže (jako jsou tetování a piercing).

 

Všechny pobočky České pošty se vrátí k běžné provozní době, všude bude také obnoven dřívější víkendový provoz. Ruší se i časové rozmezí lidi starší 65 let a držitele průkazu ZTP.

 

Zpřístupněny mohou být vnitřní prostory zoologických, botanických a dendrologických zahrady, stejně jako vnitřní prostory hradů a zámků. Otevře se také 14 jeskyní provozovaných Správou jeskyní ČR (SJ ČR).

 

Otevřít se mohou krytá i nekrytá přírodní a umělá koupaliště, sauny a wellness centra.

 

Povolen bude organizovaný trénink profesionálních i amatérských sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti s účastí nejvýše 300 osob s možností využití zázemí.

 

Mohou se konat hromadné akce ve venkovních i vnitřních prostorách s účastí nejvýše 300 osob.

 

Otevřou se denní a týdenní stacionáře, centra denních služeb, sociálně terapeutické dílny. Začnou fungovat sociálně aktivizační služby a a služby pro osoby se zdravotním postižením pro všechny cílové skupiny (kromě osob starších 50 let).

 

Při dodržení veškerých preventivních opatření budou umožněny návštěvy v sociálních a zdravotnických lůžkových zařízeních.

 

Co se stále nesmí:

 

Výběr omezení, která budou platit i po 25. květnu, kdy se uvolní velká část opatření, zavedených kvůli šíření nového typu koronaviru:

Zvýšená hygienická opatření. Zejména se to týká časté dezinfekce obchodních i dalších prostor nebo dodržování dvoumetrového odstupu mezi lidmi, kteří nepatří do společné domácnosti.

 

Zůstává také povinnost nosit roušku, nově ovšem jen v uzavřených prostorech, veřejné dopravě nebo v případě, že jsou lidé od sebe blíže než dva metry.

 

Na hromadné akce, do kin, divadel či dalších kulturních institucí může dorazit nejvýše 300 lidí, musejí přitom dodržovat dvoumetrové rozestupy i další hygienická opatření. Od 8. června by se v případě příznivé epidemiologické situace mohl počet zvednout na 500.

 

V platnosti zůstává také vyhrazená doba pro nákupy osob starších 65 let (nebo držitelů průkazu ZTP/P starších 50 let) ve větších prodejnách potravin nebo drogerie.

 

Na venkovních trzích je zakázáno prodávat potraviny určené k bezprostřední konzumaci, v samoobsluhách s potravinami musejí být k dispozici jednorázové rukavice (nebo podobný ochrana).

 

Otevírací doba restaurací a dalších provozoven stravovacích služeb je pak omezena na dobu mezi 06:00 a 23:00.

 

Zaměstnanci v holičstvích, kadeřnictvích nebo kosmetických salonech budou muset při výkonu práce i nadále používat zdvojenou ochranu dýchacích cest (tedy vedle roušky nosit třeba ještě ochranný štít).

 

Je také zakázáno pořádání vícedenních akcí školami pro děti v mateřských školách nebo pro žáky základních a středních škol a konzervatoří. Až do konce školního roku tak nebudou možné školy v přírodě či vícedenní výlety.

 

Omezeno zůstává také fungování základních a středních škol, kam se po žácích posledních ročníků nyní od 25. května vracejí jen žáci prvního stupně, ovšem jen ve skupinách po nejvýše 15 dětech. Pro žáky šestých až osmých tříd ZŠ a prvních až třetích ročníků středních škol počítá vládní plán s realizací konzultací či občasných vzdělávacích aktivit v menších skupinách. Ovšem pouze ve stěžejních předmětech a formou třídnických hodin.

 

Nadále platí omezení pro cestování, až do 13. června má platit ochrana vnitřních hranic s Německem a Rakouskem, hranice lze překračovat jen na vybraných přechodech. Nadále platí povinnost předložit při vstupu do země negativní test na nemoc covid-19, případně lidé musejí do karantény. O změně režimu s okolními zeměmi se přitom intenzivně jedná, v současné době se počítá s otevřením hranic se sousedními zeměmi s výjimkou Polska od 15. června.

 

I po 25. květnu bude platit zvýšená ochrana obyvatel domovů pro seniory a podobná zařízení. Všichni noví klienti budou muset předtím, než se ubytují, podstoupit vyšetření na přítomnost nového koronaviru s negativním výsledkem.