Vysílací studio: 591 001 001
Dopravní linka: 800 100 291
ENRIQUE IGLESIAS, DESCEMER BUENO, ZION & LENNOX - Súbeme la radio
Playlist
ENRIQUE IGLESIAS, DESCEMER BUENO, ZION & LENNOX
Súbeme la radio
Právě vysílá:
Lukáš Lowa
Odpoledne

MĚSTO PODPOŘILO NOVOU DOMINANTU: Mrakodrap má stát už v roce 2027

MĚSTO PODPOŘILO NOVOU DOMINANTU: Mrakodrap má stát už v roce 2027

Výšková budova je navržena ve tvaru přesýpacích hodin, v polovině otočených o devadesát stupňů. Spojuje dva tvary orientované ve směru dvou os probíhajících centrem Ostravy, ulicí 28.října a Poděbradovou, která pokračuje ulicí Jantarovou až k Trojhalí. Tyto osy se pravoúhle kříží právě pod Frýdlantskými mosty. Parter budovy bude volně průchozí a bude navazovat na zvýšenou platformu s několika menšími objekty a veřejným prostorem malého náměstí. Platforma výrazně zasáhne do tělesa Frýdlantských mostů a bude zde vedena také cyklistická stezka spojující Porubu s centrem Ostravy.

Nová budova nabídne rezidenční bydlení s výjimečnými výhledy na Ostravu, prostory pro komerční využití, ale zejména také prostor pro veřejné plochy přístupné pro veřejnost. Na výšku má přbližně 230 metrů.

Aktuální uzavření dodatku ke kupní smlouvě mezi společností RT TORAX a Statutárním městem Ostrava je důležitým milníkem projektu výstavby výškové budovy v prostoru Nové Karoliny a posouvá projekt do další fáze.

Smluvní dodatek, který schválilo Zastupitelstvo Ostravy na svém dnešním zasedání, definuje podmínky pro jednotlivé fáze projektové přípravy a stavby nové budovy, závazky investora a také součinnost Ostravy nutnou pro realizaci projektového záměru. V souladu se smluvními podmínkami budou nyní stanoveny přesné termíny pro územní řízení, stavební povolení a kolaudaci budovy.

„Naším zájmem je začít stavět co možná nejdříve. Tohle je však budova, kterou v naší zemi ještě nikdo nestavěl. Projektová příprava, statika, bezpečnost i architektura tohoto projektu je výjimečná svou náročností i rozsahem. Osobně jsem proto moc rád, že se podařilo najít shodu na zásadních pilířích dohody o realizaci našeho záměru v Ostravě a my můžeme pokračovat v přípravách, “ uvedl partner a zakladatel společnosti RT TORAX Tomáš Häring.

Kromě hlasování zastupitelů Ostravy, které posouvá projekt do další fáze přípravy, je důležité souhlasné stanovisko příslušných útvarů Magistrátu města Ostravy. A Odbor územního plánování a stavebního řádu jako příslušný orgán státní památkové péče vydal v tomto týdnu souhlasné stanovisko se záměrem stavby této výškové budovy.

„Jsme rádi, že orgán státní památkové péče vzal v potaz naše připomínky k odbornému stanovisku Národního památkového ústavu a shledala záměr přípustný v plném rozsahu. Výstavba výškové budovy nenaruší specifické hodnoty městské památkové zóny a bude spoluvytvářet nové panorama města Ostravy, “ zdůraznil architekt a spoluautor návrhu Jiří Soukup. Výšková budova je navržena ve tvaru přesýpacích hodin, v polovině otočených o devadesát stupňů. Návrh výškové budovy na pozemku bývalé koksovny Karolina vznikl ve spolupráci dvou architektonických ateliérů CHYBIK+KRISTOF ARCHITECTS & URBAN DESIGNERS a STUDIA ANARCHITEKT. Nová budova nabídne rezidenční bydlení s výjimečnými výhledy na Ostravu, prostory pro komerční využití, hotel, a také prostory pro veřejně přístupné plochy v parteru, posledním vyhlídkovém patře a dalších částech budovy.