Vysílací studio: 591 001 001
Dopravní linka: 800 100 291
LINKIN PARK - Lost
Playlist
LINKIN PARK
Lost
Právě vysílá:
Olda Gbelec
Odpoledne

Budoucnost dolu Frenštát? Školy, služby i rozhledna!

Budoucnost dolu Frenštát? Školy, služby i rozhledna!
Datum: 13. 9. 2023
Autor: Vladan Hýl


V Beskydech začalo zasypávání jam nevyužívaného černouhelného Dolu Frenštát! Zásyp bude trvat zhruba měsíc. Likvidaci dolu, v němž se uhlí nikdy netěžilo, zahájil podnik před měsícem. Zasypání jam hlubokých 903 a 1088 metrů je hlavní fází likvidačních prací v areálu.

Odštěpný závod Darkov, který zásyp provádí, využije připravených 214.000 tun nezpevněného zásypového materiálu. "Ke každé ze šachetních budov jsme přivedli dopravníkové pásy, na které nakládáme připravený materiál z úložné plochy zde v areálu. Pásy mají délku 70 metrů a ústí přímo do jednotlivých jam. Provoz probíhá na tři směny a je nepřetržitý," popsal ředitel závodu Darkov Josef Lazárek.

Zasypání jam má být podle harmonogramu dokončeno do konce října, následné demolice a celková likvidace dolu by měly skončit do roku 2027. "Po dokončení zásypu budou v areálu následovat demolice nevyužitelných povrchových objektů dolu a následně rekultivační práce. Připravíme celý areál na další rozvoj, který zde plánuje obec Trojanovice v rámci projektu Smart Village Cérka," uvedl ředitel Diama Ludvík Kašpar.

Výstavba Dolu Frenštát začala v roce 1981. Uhlí se v něm ale nikdy netěžilo. Po většinu své existence byl důl v konzervačním režimu, což znamená, že tam bylo zajištěno trvalé větrání, čerpání přitékajících vod, dělaly se pravidelné prohlídky a údržba jam a obslužných provozů. Okolní samosprávy a spolky léta bojovaly proti možnému zahájení těžby a usilovaly o likvidaci dolu.

Hlavními důvody pro likvidaci Dolu Frenštát bylo jeho dlouhodobé nevyužívání k těžbě. Náklady na likvidaci dolu dosáhnou asi 155 milionů korun, jejich výši ale můžou ovlivnit například ceny energií a materiálů.

Po rekultivaci areálu tam mají vzniknout například školy, komunitní centrum, obchody i služby, jedna z věží má sloužit jako rozhledna.