Vysílací studio: 591 001 001
Dopravní linka: 800 100 291
ONE REPUBLIC - Sunshine
Playlist
ONE REPUBLIC
Sunshine
Právě vysílá:
Hitrádio Orion
Večer

OPAVA: Chtěli zrušit technoparty, z té se stala DOBROČINNÁ AKCE

OPAVA: Chtěli zrušit technoparty, z té se stala DOBROČINNÁ AKCE
Datum: 12. 7. 2023
Autor: Michal Merenda

Podle dostupných informací se na území opavské městské části Zlatníky chystá od pátku 14. července další technoparty, podobná té, která zde proběhla na konci června. Město o tom informovala Policie ČR.

Vedení města Opavy se opakovaně snažilo dohodnout s majitelem pozemku na možnosti vypovědět pořadateli akce smlouvu a tím ji defacto zrušit. Bohužel, tato varianta nebyla ze strany pronajímatele plochy akceptována a pronájemce trvá na konání technoparty. Organizátor akce na výzvu k jednání nijak nereagoval.

Následně tedy opavský magistrát inicioval pracovní schůzku, které se vedle zástupců magistrátu a Policie ČR zúčastnili zástupci Hasičského záchranného sboru ČR a dalších zainteresovaných správních a bezpečnostních orgánů. „Hledali jsme společně možnosti, jak pořádání akce usměrnit tak, aby co nejméně obtěžovala obyvatele města Opavy a okolí jejího pořádání. Současná legislativa totiž neumožňuje akci zakázat v jiném případě, než když v souvislosti s jejím konáním dojde k závažnému porušení zákona, “ uvedl ke schůzkám opavský primátor Tomáš Navrátil s tím, že to potvrdilo i ministerstvo, kam se město s dotazem obrátilo.

V tomto případě se totiž jedná o akci na soukromém pozemku, konanou na základě řádně uzavřené smlouvy mezi majitelem prostoru a pořádající soukromou osobou. Vzhledem k tomu, že se nekoná v zastavěné oblasti, nelze ji podle platné legislativy zrušit ani z hygienických či hlukových důvodů. Zákon umožňuje měřit hluk jen v zastavěné oblasti, kde je už jeho hladina v tomto konkrétním případě snížena natolik, že podle platných norem není důvod k zákroku.

Akci nelze zastavit ani z jiných důvodů. Byla ohlášena jako dobročinná, což nepodléhá zákonu o shromažďování, pořadatel ji zabezpečil dostatkem organizátorů i hygienických technických prostředků, tedy přenosnými WC atd. Dle sdělení hasičů není tento typ akcí zařazený mezi požárně ohrožující, a tak hasiči mají možnost pouze situaci monitorovat a zasáhnout až v případě vzniku požáru nebo jiné podobné události.

Ani policie, která je připravena a má k tomu i prostředky, nemůže akci omezit či zrušit svévolně, ale opět jen na základě prokazatelného porušování zákona. Jinými slovy i policie musí čekat, co se stane a jednat podle toho. Společně s Městskou policií Opava bude provádět hlídkovou činnost a monitoring akce, kontrolovat dodržování dopravních a dalších předpisů, a případně řešit individuální přestupky. Město je rozhodnuté využít veškeré zákonné možnosti k omezení negativních dopadů akce na občany města a jejich klid.

„Vedení města se tímto občanům dotčených hlukem a pohybem účastníků technoparty omlouvá. Intenzivně jsme hledali možnosti, radili se s právníky, jednali s pronajímatelem, policií i hygienickou stanicí, ale nemáme oporu v zákoně a technoparty se bohužel nedá dopředu zabránit. Nicméně podnikneme veškeré kroky v rámci toho, co nám zákon umožní, abychom dopady na občany eliminovali, “ vzkazuje občanů, města primátor Tomáš Navrátil.