Vysílací studio: 591 001 001
Dopravní linka: 800 100 291 (zdarma)
DAVID GUETTA & CEDRIC GERVAIS & CHRIS WILLIS - Would I Lie To You
Playlist
DAVID GUETTA & CEDRIC GERVAIS & CHRIS WILLIS
Would I Lie To You
Právě vysílá:
David Račák
Víkend

FAJRONT s Hitrádiem Orion

ZAA==

Víte, co je víc než peníze? Co je víc než sůl? A co všichni chtějí? No přece FAJRONT! Vypadnout z práce! Mít volno! Dělat jen to, co sami chcete, zatímco za vás bude dřít někdo jiný! My vám to zařídíme a půjdeme do práce za vás!

Konečně výhra, která vážně stojí za to! Výhra, kterou vám nikdo jiný nedá. VOLNÝ ČAS!

Hitrádio Orion pro vás tu nejlepší výhru v dějinách - DEN VOLNA! VYHLAŠUJEME FAJRONT s Hitrádiem Orion!

Zaregistrujte se, a pokud vás vybereme, přijde na jeden den místo vás do práce náš ranní moderátor Kuba Ohnutek! To není pohádka, ale skutečnost. Pohádková skutečnost!

Zkusili jsme si to už loni, naši moderátoři dělali např. servírku v kavárně, kuchařku a prodavačku pizzy, zedníka a instalatéra, řezníka, ošetřovatele koní, holiče a nakonec přišel na řadu i sexshop. :-)

Na loňské fotogalerie se můžete podívat zde: http://hitradioorion.cz/fotogalerie?page=5


Partnerem Fajrontu je Globus.

2QA=

Soutěžní formulář

Ochrana osobních údajů:

I. Obecná ustanovení

  1. Organizátorem soutěže je společnost MEDIA MARKETING SERVICES a.s., IČO: 276 04 942, se sídlem Praha 2, Koperníkova 794/6, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11148 (dále jen „organizátor“).

II. Definice

  1. Soutěžním kolem je soutěžní den, v jehož průběhu mají účastníci soutěže možnost získat výhru, tzn. každé úterý a čtvrtek v období od 8. 5. do 31. 5. 2018.

III. Osobnostní práva a ochrana osobních údajů

  1. Registrací do soutěže každý účastník bere na vědomí, že organizátor soutěže je oprávněn užít jeho jméno, příjmení a jeho zvukový záznam ze soutěže ve vysílání Hitrádia Orion, na internetových stránkách www.hitradioorion.cz, to s ohledem na příslušný mechanismus soutěže. Záznamy rozhlasového vysílaní jsou archivovány na základě zákona č. 231/2001 Sb., po dobu 30 dní. Provozovatelem rozhlasového vysílání programu Hitrádia Orion je společnost MEDIA BOHEMIA a.s., se sídlem Praha 2, Koperníkova 794/6, PSČ 12000, IČ: 267 65 586.

  2. Za účelem organizace soutěže a předání výhry, splnění zákonných povinností, a případné vypořádání právních nároků, zpracovává organizátor osobní údaje účastníků soutěže v rozsahu – jména, příjmení, telefonního čísla. U výherců soutěže je zpracovávána rovněž adresa. Pokud si účastnící soutěže přejí, mohou organizátorovi sdělit rovněž věk, město a e-mailovou adresu. Tyto nepovinné údaje budou zpracovávány za účelem komfortnější komunikace s výhercem, komfortnější identifikace výherce a za účelem zasílaní obchodních sdělení o nových soutěžích. Organizátor zpracovává osobní údaje poskytnuté účastníky soutěže manuálně i elektronickou formou po dobu trvání soutěže a po dobu pět (5) let po skončení soutěže. Zpracování osobních údajů probíhá prostřednictvím pověřených zpracovatelů – tj. pořadatele a společnosti RADIOHOUSE s.r.o., se sídlem Škrétova 490/12, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ:034 97 313.

  3. Poskytnutí osobních údajů je nevyhnutné pro účast v soutěži.

  4. Organizátor soutěže si vyhrazuje zpracovávané osobní údaje využít rovněž pro účely přímého marketingu po dobu původního zpracovávání osobních údajů.

  5. Pokud soutěžící udělí souhlas se zveřejněním svého jména a města v rozhlasovém vysílání Hitrádia Orion a také snímků, zvukových a obrazových záznamů, pro účely propagace, může tento souhlas kdykoliv odvolat prostřednictvím e-mailu gdpr@hitradio.cz. Zpracování na základě souhlasu bude prováděno po dobu 1 roku.

  6. Účastník má právo přístupu k informacím o zpracování svých osobních údajů a další práva, především pokud účastník zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života účastníka nebo v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může účastník požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, a dále může požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav- zejména se může jednat o blokování/omezení zpracování, provedení opravy, doplnění, přenos nebo výmaz osobních údajů. Účastník má dále právo podat námitku vůči jednotlivým účelům zpracováním a operacím zpracování. V případě, že má účastník podezření, že zpracování jeho osobních údajů neprobíhá v souladu s platnými právními předpisy, může podat stížnost u dozorového orgánu tj. Úřad na ochranu osobních údajů.
  7. Účastník soutěže vyplněním registračního formuláře soutěže rovněž uděluje svůj souhlas s využitím jeho elektronické adresy k šíření obchodních sdělení organizátora (tj. pro občasné nabízení zboží a služeb organizátora) v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění. V souladu s § 7 zákona č. 480/2004 Sb. bude mít účastník možnost jednoduchým způsobem a zdarma odmítnout souhlas s takovýmto využitím jeho elektronického kontaktu zasláním informace o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace organizátorem nadále zasílány, a to na elektronickou adresu organizátora uvedenou v elektronické poště (v každém zaslaném obchodním sdělení).

Souhlasím se zveřejněním jména, města a záznamů ve vysílání Hitrádia Orion pro účely propagace.